Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Piedzīvojumi

 Piedzīvojumi ir kaut kas līdzīgs varoņa uzdevumu sistēmai. Jums nav jaizpilda nekas speciāls piedzīvojumos. Viss kas ir jaizdara ir jānosūta varonis piedžīvojumā uz noteiktiem punktiem. Kad varonis pienāks ciemā, tas izpētīs noteikto vietu un automātiski atgriezīsies Jūsu ciemā

Piedzīvojumi veidojas nejaušās vietās apkārt Jūsu galvaspilsētai un ciemiem, kur ir uzbūvēta varoņu savrupmāja. 

Jūsu varonim pazemināsies dzīvība pēc katra pieddzīvojuma. Pirms sūtiet varoni piedzīvojumā, pārbaudiet piedzīvojuma grūtības pakāpi. Piedzīvojuma attālums neietekmē cik daudz varonis zaudēs dzīvības. Visbīstamākie piedzīvojumi ir kalnos vai Natāru ciemos. Jūs variet samazināt dzīvības patēriņu, palielinot varoņa cīņas spēku. To var izdarīt divos veidos, palielinot atribūtus vai izmantojot speciālas mantas. 

Pieejamie piedzīvojumi ir aplūkojami kartē kā arī varoņa pārskatā. Piedzīvojumos var iegūt visdažādākās mantas, ka arī kareivjus,

Iespējamie ieguvumi:

 • Nekas (izņemot dzīvības pazemināšanos un pieredzi
 • Bruņas/ieročus
 • Sudrabu
 • Resursus
 • Kareivjus 

Pirmajos 10 piedzīvojumos visi dabū vienādus ieguvumus:

 • 1x neko
 • 1x zirgu
 • 2x resursus
 • 2x sudrabu
 • 1x kareivjus
 • 1x būrus
 • 1x gudrības grāmatu
 • 1x ziedes

Ieguvumi būs vienādi, tikai sajauktā secībā. Pēc 10. piedzīvojuma ieguvumi nak nejauši, bet visiem ir iespēja iegūt ko vērtīgu, neatkarīgi no konta izmēra.

Piedzīvojumu parādīšanās daudzums 

Konta aktivizācijā Jūs uzreiz dabūsiet 3 piedzīvojumus

Piedzīvojumi nāks sekojošā daudzumā 1x ātruma serverī:

 • 1. - 3. diena - 3 piedzīvojumi dienā
 • 4. - 16. diena - 2 piedzīvojumi dienā
 • 17. - 63. diena - 1.5 piedzīvojumi dienā
 • 64. diena - līdz servera beigām - 1 piedzīvojums dienā

Piedzīvojumi nāks sekojošā daudzumā 3x ātruma serverī:

 • 1/3. - 3/3. diena - 9 piedzīvojumi dienā
 • 4/3. - 16/3. diena - 6 piedzīvojumi dienā
 • 17/3. - 63/3. diena - 4.5 piedzīvojumi dienā
 • 64/3. diena - līdz servera beigām - 3 piedzīvojumi dienā

Dalīts ar 3 nozīmē, ka, piemēram 4/3 - 16/3 ir sākot ar 3. dienu un 8 stundam līdz 5. dienai un 8 stundām pienāks 2 piedzīvojumi katru 8. stundu.

Mantas

 • 1. līmeņa mantas ienāk līdz 75. dienai
 • 2. līmeņa mantas ienāk starp 75 - 165. dienai
 • 3. līmeņa mantas ienāk sākot ar 165. dienu

Ja serveris ir 3x ātruma, mantu līmenis pieaugs 3 reizes ātrāk kā ierastājā serverī


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli  

Vai atbildi biaj viegli saprast?

Jā   Neitrāli  

Vai tulkojums bija labs un saprotams?

Jā   Neitrāli