Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Ciemu iekarošana

Sagatavošanās

Senatora iegūšana: 
Lai iegūtu senatoru, nepieciešams to izpētīt vispirms 10.līmeņa akadēmija 
Pēc izpetīšanas, senatora apmācība būs iespejama pils or rezidence

  • Senators (Roma) var pazemināt ciema lojalitāti par 20-30% katru reizi
  • Vadonis (Ģermāņi) ir īpasi lēts, spēj pazemināt ciema lojalitati par 20-25%
  • Virsaitis (Galli) ir par 25% ātrāks kā citi, un pazemina ciema lojalitāti par 20-25%

Uzbrukums

Iekarojamie ciemi: 
Ir iesejams iekarot ciemus, kuri nav galvaspilsētas.

Padoms: Ciemu iespejams iekarot tikai tad, kad tajā ir iznīcināta rezidence vai pils, Jums ir pietiekoši daudz kultūras punktus un ciems, kuram uzbrūkat nav galvaspilsēta. 

Uzbrukuma viļņi: 
Uzbrukumi ir javeido viļņos, jo sūtīt visu vienā reizē ir muļķīgi. Pirmajam vilnim ir jābūt tādam, kurš "iztīrītu" ciemu, pēc tam jāseko katapultām, kuras iznīcina rezidenci vai pili un tikai pēc tam seko adminstratori.

Pieņemot, ka Jums ir 3000 imperiāņi, 60 katapultas un 2 senatori:

1. 2700 imperiāņi būtu janosūta kā parasts uzbrukums.
2. 150 imperiāņi un katapultas, lai iznīcinātu rezidenci vai pili. sim ir jābūt parastam uzbrukumam
3. 150 imperiāņi un administratori tiek nosūtīti. Šim ir jābūt parastam uzbrukumam, savadāk administratori nedarīs savu darbu.

Atkārtojiet šos soļus līdz rezidence vai pils ir iznīcināti!

Padoms: Visas cilts specifiskās celtnes kā mūris būs iznīcināti veiksmīgā ciema pārņemšanā. Papildus, ja iekarots zemāka spelētaja ciems, tam tiks noņemts 1 līmenis katrai celtnei.

Pēc uzbrukumiem

Uzbūvējiet rezidenci vai pili pēc iespējas ātrāk. Lojalitāte pakāpsies par 2/3 par katru pils vai rezidences līmeni stundā. 

Ciema iekorošanā visi pretinieku kareivji tiks iznīcināti. Tas iekļauj arī kareivjus, kuri neatradās ciemā. Papildus visas izpētes ciema tiks atiestatītas un ciema mūris būs nojaukts. Papiluds visas cilšu speciālās celtnes kā zirgu dzirdītava, tiks nobrucinātas. 

Spēles ierobežojumi

Ierobezojumus variet aplūkot šeit.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli