Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Spēles noteikumi

Spēles noteikumi

Travian Legends spēles noteikumi ir atrodami šeit.

Vispārējie Travian Games GmbH darījumu nosacījumi

Vispārējie Travian Games GmbH darījumu nosacījumi atrodami šeit.

Sistēmas / automātiie ierobežojumi

Zemākaprakstītās funkcijas ir automātiski ierobezotas. Tas nozīmē, ka par resursu stumšanu un draudzīgo ciemu iekarošanu netiek piemērots bans.

Resursu stumšanas noteikumi

Lai izvairītos no resursu stumšanas noteikumu pārkāpšanas, tika izveidota automātiskā resursu stumšanas ierobežota sistēma.

Tagad resursu sūtīšanas daudzums ir automātiski ierobežots, tas nozīme, ka Jūs netiksies bloķēts par resursu sūtīšanu, sistēma vinekārši neļaus sūtīt vairāk par atļauto.

Ierobezojumi ir sarežģīti un saistīti savā starpā ar attiečīgajiem kontiem un to savienojumu

Dažādie savienojumi:

 • 1. Spēlētāji, kuri nav ielogojušies no viena datora un neizmanto vienu interneta pieslēgumu (IP)
 • 2. Abi spēlētaji izmanto vienu interneta pieslēgumu (IP) vai arī ir sēdejuši otrā kontā pēdejā laikā
 • 3. Abi spēlētāji ir spēlējusi no viena datora pēdejā laikā vai arī ir sēdētāji kontiem

 

Papildus eksistē 6 dažādi resursu pārvietošanas veidi:

 • Resursu pārvietošana lielākam spēlētājam
 • Resursu pārvietošana mazākam spēlētājam
 • Resursu pārvietošana lielākam spēlētājam, lai pabarotu kareivjus
 • Resursu pārvietošana mazākam spēlētājam, lai pabarotu kareivjus
 • Lielāka spēlētāja raidošana
 • Mazāka spēlētāja raidošana

 

Stundas produkcija

Visie ierobezojumi ir atkarīgi no stundas produkcijas. Studnas produkcija tiek aprēķināta pēc visu resursu ieguves stundā visos ciemos saskaitot kopā (visa labība mīnus apdzīvotības skaits). Papildus viena stunda no iepriekšējās nedēļas raidošanas ieguvumiem tiek pievienots stundas produkcijai.

Iespējamās resursu kombinācijas:

Ja resursu pārvietošana ir limitēta labībai (piemēram papildspēku barošana vai artefaktu uzturēšana), var nebūt iespējams pārsūtīt neko citu kā tikai labību. Tas nozīmē, ka Jums ir jāskatās kādi resursi tiek pārvietoti.

Resursu iepriekš sūtīšana:

Dažos gadījumos ir iespējams sūtīt resursus jau iepriekš. Piemēram ja Jums ir ļauts sūtīt 7 dienus resursus jau iepriekš, Jūs variet sasumēt visus resursus kopa un sūtīt tos vienā reizē.

1. Savienojuma noteikumi

 • Var sūtīt 2 stundu produkciju lielākam spēlētājam (7 dienas uz priekšu) but nothing if your account is smaller than 50 population
 • Var sūtīt 3 stundu produkciju mazākam spēlētājam (7 dienas uz priekšu) but nothing if your account is smaller than 50 population
 • Var sūtīt papildspēkus lielākam spēlētājam un 150% labības. (100% par 24 stundām uz priekšu).
 • Var sūtīt papildspēkus mazākam spēlētājam un 300% labības. (100% par 24 stundām uz priekšu).
 • Var neierobezoti uzbrukt lielākiem kontiem (atrodoties vienā aliansē, attiecināms otrais punkts šajā savienojumā).
 • Var neierobežoti uzbrukt mazākiem kontiem (atrodoties vienā aliansē, attiecināms pirmais punkts šajā savienojumā).

 

2. Savienojuma noteikumi

 • Var sūtīt 1 stundas produkciju lielākam spēlētājam (3 dienas uz priekšu) neko ja populācija zem 50.
 • Var sūtīt 2 stundas produkciju mazākam spēlētājam (3 dienas uz priekšu), 0 ja populācija zem 50.
 • Var sūtīt papildspēkus lielākam spēlētājam un 125% labības piegādi (100% par 24 stundām).
 • Var sūtīt papildspēkus mazākam spēlētājam un 150% labības piegādi (100% par 24 stundām).
 • Var raidot lielākus spēlētājus neierobežoti (ja atrodas viena aliansē, attiecīgi tiek piemērots otrais punkts šajā savienojumā)
 • Mazāku spēlētaju raidošana ir attiecināma uz pirmo punktu šajā savienojumā

 

R3. Savienojuma noteikumi

 • Nevar nosūtīt resursus lielākam spēlētājam, lielajam spēlētājam ir pirmajam jānosūta.
 • Var nosūtīt 2 stundu resursu produkciju mazākam spēlētājam (1 dienu uz priekšu), neko, ja apdzīvotība ir zem 50.
 • Var sūtīt papildspējus lielākam spēlētājam un 100% labības. (100% par 6 stundām uz priekšu).Šis daudzums ir atļauts tikai tad, ja sūtīšanā ietilpst TIKAI labība.
 • Var sūtīt papildspēkus mazākam spēlētājam un 100% labības. (100% par 12stundām uz priekšu). Šis daudzums ir atļauts tikai tad, ja sūtīšanā ietilpst TIKAI labība.
 • Mazāku spēlētaju raidošana ir attiecināma uz otro punktu šajā savienojumā
 • Mazāku spēlētaju raidošana ir attiecināma uz pirmo punktu šajā savienojumā
 • Nevar uzbrukt ciemiem, kur pēdejo 6 stundu laikā ir nosūtīti resursi.

 

Izņēmums

 • Pasaules brīnuma ciemi var tikt apgādāti neierobežoti.
 • Pasaules brīnuma ciemiem var uzbrukt un tos apgādāt ar kareivjiem neierobežoti.
 • Artefaktu ciemus var apgādāt ar labību neierobežoti.
 • Tirdzniecība: ja tirgus bilance (bez raidošanas un piegādāšanas) ir mazāka nekā 20% un spēlētājiem ir 1. savienojuma veids, tirdzniecība vienmēr ir iespējama.

 

Automātiskā iekarošanas aizsardzība

Iekarošanas nosacījumi ir iekodēti spēlē.

Šie nosacījumi nav komplicēti, tie ir saistīti ar abu kontu savienojuma tipiem.

 

Dažādie savienojuma tipi:

 • 1. tips Spēlētaji, kuri nav ienākuši spēlē no viena datora un neizmanto vienu interneta pieslēgumu (IP).
 • 2. tips Abi spēlētaji izmanto vienu interneta pieslēgumu (IP) vai arī ir sēdejuši otrā kontā pēdejā laikā.
 • 3. tips Abi spēlētāji ir spēlējuši no viena datora pēdējā laikā vai arī ir sēdētāji kontiem.

 

1. savienojuma tipa ierobežojumi

 • Var iekarot ciemu, ja neviens no abiem spēlētajiem nav bijis kopēja aliansē pēdējās 2 dienas UN abi spēlētāji nav aliansēs, kuras savā starpa noslēgušas neuzbrukšanas paktu.

 

2. savienojuma tipa ierobežojumi

 • Var iekarot ciemu ja abi spelētaji NAV sēdējuši otrā konta vismaz 14 dienas un tie nav bijuši viena aliansē vismaz 2 dienas, UN abi spēlētāji nav aliansēs, kuras savā starpa noslēgušas neuzbrukšanas paktu.

 

3. savienojuma tipa ierobežojumi

 • NEVAR iekarot pretējā spēlētāja ciemus.

 

Izņēmumi

 • Wonder of the World villages can always be conquered as long as they are not the last village of the defender.
 • Artefact villages can always be conquered as long as they are not the last village or the capital of the defender.

 

Palīgprogrammu izmantošana

Labas lietas notiek ar tiem, kuri gaida.

Liela daļa no spelētajiem kļūst dusmīgi par to, ka vairāk un vairāk citi spelētaji izmanto palīgprogrammas Travian.

Ko tas nozīmē Tev?

Spēlētājam, kurs neizmanto palīgprogramma, nekas nemainās. Spēlētājam, kurs izmanto tādas, tiks piemēroti attiecīgi sodi.

Lūdzu atcerieties, ka ne visi konti tiek reizē pārbaudīti serveros! Pārbaudes programma pārbauda kontus nejaušā secībā, nejaušos laikos. Tas nozīmē, ka ja spēlētajs izmanto skriptus, tos laiciņu varēs, ebt tiklīdz konts tiks pārbaudīts, tiks veiktas pretdarbības.

Palīgprogrammu meklēšana ir pilnība automatizēta. 24/7 aktivitāte nenozīmē, ka programma uzskatīs, ka izmantojiet aplikācijas.

Lietotajs, kurš tiks pieķerts, saņems vai nu captcha pārbaudes vai arī uzreiz sodu un tiks automātiski bloķēts un lūgts sazināties ar multihunter. Sods tiks palielināts, ja konts tiks bloķēts vai pieķerts vairākas reizes.

Tā kā palīgprogrammu meklēšana tiek uzlabota visu laiku, mēs vienmēr būsim vienu soli priekšā palīgprogrammu veidotājiem. Tas nozīmē, ka spēlētājiem, kuri pārkapj noteikumus, priekšrocība ir tikai īsu laiku.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli