Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Jauni ciemi

Kad Jums ir uzcelta pils vai rezidence 10, 15. vai 20. līmenī, Jūms ir iespēja uzcelt jaunu ciemu ja ir pietiekams resursu un kultūras punktu daudzums.

Lai uzceltu jaunu ciemu, ir nepieciešami 3 kolonisti un tukš laukums kartē. Lai iekarotu esošu ciemu, Jums ir nepieciešams senators.

Kā izveidot jaunu ciemu?

Lai izveidotu jaunu ciemu, nepieciešami 3 kolonisti un brīva vieta kartē, un kultūras punktu daudzums. Kad 3 kolonisti ir apmācīti, izvēlieties kartē brīvu lauku un "dibiniet"jaunu ciemu. Lai dibinātu jaunu ciemu ir nepieciešams 750 no katra resursa.

Kā iekarot jaunu ciemu

Skatieties ciema iekarošanas rakstu.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli