Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Oāzes

Speles sakumā visas oāzes pieder dzīvniekiem. Oāzes var raidot. Jums nepieciešama liela armija, lai iegūtu labumu no oāžu raidošanas. dzīvnieki vairojas lēnām. Jo mazak dzīvnieku ir oāzē, jo ātrak tie atjaunojas. Jums vajadzetu iegūt labumu no oāžu raidošanas ar pāris simtiem kareivju un varoni. Jums ir iespeja apskatīties cik dzīvnieku ir oāzē bez izlūkošanas, vienkārši nospiežot uz to kartē.

Pastāv divas oāzes katram resursam. 1. tipa oāze ražo tikai vienu resursu, 2. tipa ražo resursu un papildus labību. Iekarojot oāzi, tā dod resursu produkcijas bonusu tikai noteiktajam ciemam! Resursu bonuss tiek pievienots pamata resursu produkcijai, nevis kopējai.

Oāžu tipi
  1. skttaījums 2. skatījums Resursu palielinajums pec iekarošanas Produkcija pirms okupācijas(1x ātrums) kapacitāte, kad nav okupēta
1. tips Lumber oasis Lumber oasis +25% kokmateriāli stundā Lumber 40
Clay 10
Iron 10
Crop 11
1000 no katra
2. tips Lumber and crop oasis - +25% kokmateriāli stundā
+25% labība stundā
Lumber 40
Clay 10
Iron 10
Crop 41
2000 no katra
3. tips Lumber oasis Lumber oasis +50% kokmateriāli stundā (pieejams tikai pelekajā zonā Lumber 80
Clay 10
Iron 10
Crop 11
2000 no katra
1. tips Clay oasis Clay oasis +25% māls stundā Lumber 10
Clay 40
Iron 10
Crop 11
1000 no katra
2. tips Clay and crop oasis - +25% māls stundā
+25% labība stundā
Lumber 10
Clay 40
Iron 10
Crop 41
2000 no katra
3. tips Clay oasis Clay oasis +50% māls stundā (pieejams tikai pelēkajā zonā) Lumber 80
Clay 10
Iron 10
Crop 11
2000 no katra
1. tips Iron oasis Iron oasis +25% dzelzs stundā Lumber 10
Clay 10
Iron 40
Crop 11
1000 no katra
2. tips Iron and crop oasis - +25% dzelzs stundā,
+25% labība stundā
Lumber 10
Clay 10
Iron 40
Crop 41
2000 no katra
3. tips Iron oasis Iron oasis +50% dzelzs stundā (pieejams tikai pelēkajā zonā) Lumber 10
Clay 10
Iron 80
Crop 11
2000 no katra
1. tips Crop oasis - +50% labība stundā Lumber 10
Clay 10
Iron 10
Crop 81
2000 no katra
2. tips Crop oasis - +25% labība stundā Lumber 10
Clay 10
Iron 10
Crop 41
1000 no katra

Oāžu iekarošana

Oāzes var iekarot ar varoni, atkārtoti uzbrūkot oāzei ar varoni, tā tiks pievienota ciemam, no kura varonis uzbruka. Atcerieties, ka oāzei ir jābūt noteikta attālumā no ciema, lai to iekarotu, citu vārdu sakot, tai ir jābūt 3 lauku attāluma no ciema. Jums nepieciešama 10. līmeņa varoņa savrupmājai prieks vienas oāzes, 15, lai iekarotu otru oāzi un  20. lai iekarotu trešo.

Piemērs zemāk parāda, kuras oāzes ir iespējams iekarot. Melnais aplis ir Jūsu ciems, sarkanās oāzes ir teorētiski iekarojamas. Iekarojamais rādiuss ir iezīmēts zilā kvadrātā. Atcerieties: Jūs variet iekarot līdz 3 oāzēm katrā ciemā.

Conquerable oases


Kā esiet ievērojis, oāzes tiek iezīmētas ar dažādām zīmēm - pirmkārt, tas dod pārskatu par resursu pieejamajiem bonusies (kokmateriālu zīme piemēram dod 25% papildus šī resursa). Papildus šīs zīmes norāda, vai oāze jau ir iekarota: Zemākredzamajā ekranšāviņā 1. oāze nav iekarota (apzīme ar zaļu apli), 2. oāze, apzīmēta ar sarkanu apli, ir iekarota.

Conquerable oases


Oāžu iekarošana

Lai iekarotu oāzi no cita spelētāja, Jums ir jāiznīcina oāzes aizsardzība un jauzbrūk ar varoni vismaz vienu reizi. Ja aizsargātājam jau ir 3 oāzes, Jums ir jāuzbrūk tikai 1 reizi ar varoni, ja pretiniekam pieder 2 oāzes, nepieciešami 2 uzbrukumi, ja pieder 1, 3 uzbrukumi.
Padoms: Varonis nepazūd pēc oāzes iekarošanas ka to dara admistratori (senators, barvedis, virsaitis)

Oāžu raidošana dod Jums iespeju iegūt 10% no oāzes resursiem. Ja speletajam pieder oāze, resursi tiks reģenerēti 10 minūšu laikā. Tas nozīmē, ja uzbruksiet oāzei 7 minūtes pēc tam, Jūs iegūsiet 7% resursu. Savu oāžu raidošana ienesīs Jums 0 resursu.

Lai aizsargātu oāzi pret reidiem, nepieciešams nosūtīt kareivjus ka papildspekus, izmantojos pulcēšanās vietu.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli