Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Statistikas

Statistikas ir sadalītas 6 vai 7 daļās.Tās iedalās kā spēlētaji, ciemi, alianses, varoņi, kopējais, plus (tikai pieejamams ar plus pakalpojumu) un pasaules brīnums.

Spēlētajiem un aliansēm ir 4 kategorijas. Tās ir pārskatas, uzbrukums, aizsardžība un top 10. Kopejais pārskats sadala speletajus pēc apddzīvotības. Uzbrukums sadala spelētajums pēc nozagta resursu daudzuma. Aizsardzība sadala spēletajums pēc nogalināto vienību skaita. top 10 parāda top speletajus uzbrukumā, aizsardzībā, ar visvairak ieģūtajiem resursiem un visātrak attīstījušos.

Ciemu topā ir ciemi ar vislielako apdzīvotību.

Varoņu saraksts rāda visstiprako varoni pēc pieredzes daudzuma.

Plus statistikas parāda vizuālo reprezentāciju Jūsu konta evolūcijā, konta apdzīvotībā un armijā.

Galvenā statistiku sadaļā parāda kopējos datus par aktivitāti un uzbrukumiem, zaudejumu reitingu pasaulē.

Pasaules brīnuma saraksts parāda visus pasaules brīnumus sadalījumā pēc līmeņa.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli