Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Populācija

Ciema apdzīvotība tiek aprēķināta pēc iedžīvotaju skaita celtnēs. Tas tiek parādīts statistikas sadaļā kartē. Ja Jūs vēlaties palielināt apdzīvotību, Jums ir jāatīsta celtnes.

Labības produkcija noteiktajam ciemam ir parādīta pēc sekojošā simbola: Cropusage (kareivji + apdzīvotība)/(kopējā labības produkcija) labajā pusē zem izvēlnes.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli