Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Problēmas ar labību

Viena no lielākajām problēmām daudziem spēlētajiem ir labības menedžments. Labības patēriņu norāda lauka ekrānā šādi: Crop Labība: 2 stundā


Ēkas, lauki un kareivji patērē resursus un ir apzīmēti ar šādu simbolu: Consumption 


Piemēram 1. līmeņa cirsma patērē:
Lumber 40 Clay 100 Iron 50 Crop 60 Consumption 2

Tas nozīmē, ka lai to uzceltu, Jums nepieciesams 40 kokmateriālu, 100 māla, 50 dzelzs no noliktavas, 60 labību no klēts. Papildus šī celtne konstanti patērēs 2 labības katru stundu. Ar aktru celtnes līmeni, labības patēriņš pieaug, piemēram 3. limeņa cirsma paterē 3 labību stundā. Papildus pārskata augšā Jūs variet redzēt patreizējo resursu uzkrājumu un labības patēriņu:
Lumber 145 Clay 200 Iron 100 Crop 90 Consumption 12

CroplandTas nozīmē, ka Jums ir 145 kokmateriālu, 200 māla, 100 dzelzs un 90 labības, kā arī ciems patērē 12 labības stundā.

Lai palielinātu labības produkciju, palieliniet labības lauka līmeņus, tas ļaus Jums turpināt attīstīties. Atcerieties, ka 1. līmeņa labības lauka izveidošanai nepieciešams 20 labības.

Negatīva labības produkcijas un efekti
Kad Jums jābaro liels skaits kareivju labības patēriņs var kļūt negatīvs. Tas nozīmē, ka labība var tikt pilnībā iztērēta. Ja labība nokritīsies līdz 0 vērtībai, kareivji var izbadēties un nomirt. 


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli