Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Lojalitātes faktors

Lojalitātes faktori
1. Uzbrūkošā cilts
2. Nejaušības faktors
3. Uzbrucēja lielās svinības
4. Aizsargātāja lielās svinības
5. Apdzīvotības atšķirība starp uzbrucēju un aizstāvi


Uzbrucēja cilts
Normāla procentuālā iespēja, ko sentarori noņem:
a) starp 20-30% Romiešiem (senators)
b) starp 20-25% Galliem un Ģermāņiem (barvedis, virsaitis)


Nejaušības faktors
Ir iespejams nejaušības faktors, šis faktors ir +/- 2.5 Galliem un Ģermāņiem un +/- 5% Romiešiem.

Uzbruceja lielās svinības
Ja uzbrucejam norisinās lielās svinības, tas iegūs +5% par katru senatoru ciemā. Šī funkcija darbojas tikai senatoriem, kuri ir apmācīti šajā ciemā.

Aizsarga lielās svinības
Ja aizsardzība ir izmantojusi lielās svinības aizsargājamajā ciemā, senatoru darbība samazināsies par -5% katram senatoram. Šīm svinībām ir janotiek aizstāvošajā ciemā!

Atšķirība star uzbruceja un aizsarga apdzīvotību
Šī daļa ir salīdzinoši nezināma. Iepriekšejām vertībām ir jāstrādā, ja abu iesaistīto spēlētaju apdzīvotība ir līdzīga, vai arī aizsardzībai ir lielāka apdzīvotība.

Ja aizsargam ir mazāka apdzīvotība, spelētajs saņem "morālo bonusu". Jo lielāka apdzīvotības atšķirība, jo lielāks ir šis bonuss. Nav iespējams noteikt precīzu vērtību, bet ir fikseti gaījumi, kad Gallu virsaiši saņem 13% bonusu. 


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli