Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Profils

Jums ir iespēja atvērt profilu, nospiežot uz zemākredzamās pogu augšā labajā stūrī:Jūsu profila lapa parāda "pārskatu", šajā sadaļā ir iespējams arī editēt pašu profilu.

  • Nospiežot uz "pārskatu" Jums parādīsies izskatas kā Jūsu profils vizuali ir redzams citiem.
  • Nospiežot "editēt profilu", Jums ir iespēja izmainīt vizuālo izskatu. Atcerieties, ka šajā sadaļā strādā html un bb kodu formatēšanas valoda.

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli