Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kā es varu nomainīt ciema nosaukumu?

Lai nomainītu ciema nosaukumu, nospiediet uz profilu un tur izvēlieties "mainīt profilu", šeit Jūs varēsiet nomainīt ciema nosaukumu.

Alternatīvi Jūs variet nospiest uz "profils" pogas augša labajā pusē. Šeit Jūs varēsiet nomainīt ciema nosaukumu. Izmantojot otro funkciju, ir iespejams nomainīt vairak kā tikai ciema nosaukumu.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli