Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kā es varu pieskatīt kādu?

Lai palīdzētu citam spēlētājam un pieskatītu viņu kontu, otram spēlētājam ir Jūs jāpievieno pieskatītāju sarakstā, kas ir izdarāms galvenajos spēles iestatījumos.

Kad Jūs būsiet pievienots kā pieskatītājs citam kontam, Jūs tajā varēsiet ienākt iekšā, izmantot otra spēlētāja lietotājvārdu, bet Jūsu paroli.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli