Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Vai es varu nomainīt savu spēles lietotājvārdu?

Ir iespejams nomainīt konta vārdu "konta" sadaļā. Atcerieties, ka leitotajvārds nedŗīkst pārkapt noteikumus. Jūs variet nomainīt konta vārdu par brīvu, kamēr Jūsu apdzīvotība nav sasniegusi 50. konta nsoaukumu ir iespejams mainīt 3 reizes. konta nosaukumu nav iespejams mainīt ja Jūsu apdzīvotība pārsniedz 500.

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli