Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kas ir IRC?

IRC ir čata tehnoloģija, kuru izmanto Travian Games ārpus spēles. Vairāk informācijas par pašu IRC ir atrodama šeit. 2006 gada martā Travian Games izveidoja paši savu IRC tīku, kur ik dienu apgrozās videji 1000 spēlētāju.

Lieākā daļa no valstīm ir izveidojusi savus valsts kanālus, kuri parasti ir nosaukti kā #travian.TLD , kur TLD ir valsts kods, piemēram, LV.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli