Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kareivji - Kareivju izveidošana un lietošana

Saturs

Dažādu kareivju izveidošana

Kareivju darbības

Dažādu kareivju izveidošana

Šī lapa norāda kā izveidot dažāda tipa kareivju, kā tos apmācīt, un to galvenās funkcijas.

Pamata vienības

Pulcēšanās vieta ir nepieciešama lai izmantotu kareivju, kā arī nepieciešamas ir kazarmas to apmācīšanai.

Tiklīdz esat izveidojis kazarmas Jūsu ciemā, ir iespejams sākt apmācīt pamata vienības.

Pamata vienības
Legionnaire Leģionārs Romiesu kareivji
Clubswinger Rungas vēzētājs Ģermāņu kareivji
Phalanx Falanga Gallu kareivji

Citas vienības - kā notiek izpēte

Lai apmācītu citas vienības, Jums ir nepieciešams:

 • Jums ir jaizpilde izpētes nosacījumus katrai vienībai.
 • Izpetiet vienības akadēmijā. Izpēte ir dārga. Izpētes cenas un detaļas ir atrodamas akadēmijā.
 • Kareivji jāapmāca noteiktajās celtnēs (izstāstīts zemāk).

Piezīme: Izpēti ir jāpabeidz katrā ciemā. Izpēte darbojās tikai uz ciemu, kur tā ir veikta. Ja ciems ir iekarots, visa izpēte ir pazaudēta.

Citas kājnieku vienības - kazarmas

Kazarmas ir vieta, kur apmācīt kājniekus. Izpētot jaunas vienības akadēmijā, tās tiek apmācītas kazarmās.

Citas kājnieku vienības
Praetorian Pretorietis Romas vienības
Imperian Imperiānis
Spearman Šķēpmetējs Ģermāņu kareivji
Axeman Karacirvja vēzētājs
Scout Skauts
Swordsman Zobenbrālis Gallu kareivji

Kavalērija - Stallis

Smēdē ir iespēja izpētīt kavalērijas vienības. Stallī ir iespēja apmācīt šīs vienības. Visai kavalērijai ir nepieciešams noteikts staļļa līmenis, lai tos izpētītu.

Tiklīdz kavalērijas vienība ir izpētīta akadēmijā, to ir iespējams apmācīt stallī.

Kavalērijas vienības
Equites Legati Ziņnesis Romiešu kareivji
Equites Imperatoris Paladins
Equites Caesaris Bruņinieks
Paladin Paladins Ģermāņu kareivji
Teutonic Knight Ģermāņu bruņinieks
Pathfinder Ziņnesis Gallu kareivji
Theutates Thunder Zibens jātnieks
Druidrider Druīds
Haeduan Edujs

Aplenkuma vienības - Darbnīca

Lai varētu uzcelt aplenkuma vienības, Jums būs nepieciešama darbnīca.

Tiklīdz noteiktā vienība ir izpētīta akadēmijā, to ir iespējams uzbūvēt darbnīcā.

 • Auni un mūra brucinātāji ir vienīgās vienības, kuras var iznīcināt ciema mūrus.
 • Uguns katapultas, katabultas un trebušeti ir vienīgās vienības, kuras var nobrucināt celtnes. Pili vai resizidenci ir nepieciesams izveidot, lai iekarotu ciemus.
Aplenkura vienības
Battering Ram Mūra dragājamā ierīce Romiešu kareivji
Fire Catapult Uguns katapulta
Ram Auns Ģermāņu kareivji
Catapult Katapulta
Ram Auns Gallu kareivji
Trebuchet Trebušets

Paplašināšanās opcijas

Pastāv divas vienības, lai paplašinātu savu valstību:

Kolonisti:

 • Šīs vienības var uzcelt jaunu ciemu brīvā laukā, sākot tikai ar galveno celtni.
 • Kolonistus NAV nepieciešams izpētīt.

Atministratori (senators, vadonis, barvedis)

 • Šīs vienības var izmantot, lai samazinātu ciema lojalitāti un iekarot tos.
 • Administratorus ir nepieciešams izpētīt akadēmijā vispirms. Administratoru izpēte ir ļoti dārga. Jums būtu ieteicams izlasīt informāciju zemāk, pirms tos izpētiet.

Kolonistus un administratorus apmāca pilī vai rezidencē.

Rezidencē ir iespejams apmācīt 3 kolonistus VAI 1 administratoru sākot ar 10. līmeni un vēlreiz 20. līmenī. Pils to atļauj 10., 15. un 20. līmenī.

Lai aplūkotu cik vietas jau ir izmantotas (ka arī dzīvos kareivjus), kā arī cik paplašināšanās vietas ir pieejamas, pilī vai rezidencē.

Paplašinājuma vienības
Senator Senators Romas kareivji
Settler Kolonists
Chief Vadonis Ģermāņu kareivji
Settler Kolonists
Chieftain Barvedis Gallu kareivji
Settler Kolonists

Kareivju izmantošana

Katram kareivjim ir savi aizsardžības un uzbrukuma punkti. Katrai vienības ir savas vērtības un tās noteiktajās daļās ir labākas kā citas. Tas nozīmē, ka ciemi bez aizsardzības vienībām, tik un tā var aizstāvēties. Pamata aizsardzību ietekmē rezidence / pils, ciema mūris / zemes mūris / palisāde un morāles bonuss.

Aizsargāšanās

Dažas vienības kā (Leģionārs, Pretorietis - Romas kareivji; Šķēpmetējs, Paladins - Ģermāņu vienības; Falanga and Druīds - Gallu vienības) ir atzītas kā labas aizsardzības vienības. Tās ir atzītas kā vistiprākās aizsardzības vienības savām ciltīm. Dažas vienības ir labas aizstāvībā pret kājniekiem, dažas pret kavalēriju. Visdrošākais ir uzturēt vairākas vienības reizē, lai izvairītos no mērķētiem uzbrukumiem.

kad Jums uzbrūk, visas vienības ciema tiek uzskatītas par aizstāvjiem. Jums ir iespēja papildus aizstāvēties, nosūtot citus kareivjus ka papildspekus uz ciemu (Jūsu vai alianses biedra). Jums ir japārliecinās arī, ka vienības ieradīsies pirms uzbrukuma. Sagādājot lielu aizsardzību ciemā, palielina iespejas nobloķēt uzbrukumu ar minimāliem zaudējumiem.
Papildspēkus ir iespējams atsaukt Jūsu pulcēšanās vietā.

Vienības aizsardzību var attīstīt smēdē to māju ciemā.

Uzbrukums

Dažas vienības kā (Legionārs, Impērietis, Paladins, Bruņinieks - Romas kareivji; Rungas vēzētājs, Karacirvja vēzētājs, Ģermāņu bruņinieks - Ģermāņu kareivji; Zobenbrālis, Zibens jātnieks and Edujs - Gallu kareivji) ir uzskatāmi ka uzbrukuma vienības. Šīm vienībām piemīt lielāks uzbrukuma spēks ka aizsardzības punkti.

Vienības ieročus var uzlabot smēdē to mājas ciemos.

Uzbrukumsu var veidot divos dažādos veidos.

Raidi

Raidus parasti izmanto resursu zagšanā. Uzbrūkošās vienības izveido ātru uzbrukumu un aizmūk prom panesot cik iespējams resursu.

Raidu var arī izmantot, ja ir vēlme izveidot kādus zaudējumus aizsargam, nezaudēt daudz savu kareivju.

Labākās raidošanas vienības:

Rungas vēzētāji ir bieži redzami ka labi raidotāji dēl to lētajām apmācības izmaksām. Papildus tos var izmantot, lai iznīcinātu pretinieku aizsardzību starp reidiem.

Tā kā Paladins nav uzbrūkošā vienība, to iespejams raidot resursus ir salīdzināmas ar Zibens jātnieka ātrumu. Tāpat šo vienību var izmantot spēles sākumā, lai novāktu aizsargājošās vienības kā Rungas vēzētajus, kuri ļoti vāji aizstāvas pret kavalēriju.

Regulārs uzbrukums

Regulāri uzbrukumi tiek izmantoti resursu zagšanai. Ar regulārajiem uzbrukumiem būs lielāk izaudējumi abām pusēm.

 • uzbrukums tiek veikts līdz viena pusē visi kareivji ir miruši
 • var atbrīvot draudzīgās vienības no lamatām (ja vismaz viena vienība izdzīvo)
 • var iznīcināt mūru un celtnes (ar auniem un katapultām)
 • var samazināt ciemu lojalitāti un iekarot tos (ar adminsitratoru)

Ciema mūri var dot labu aizsardzības bonusu. Auni šo mūri nobrucinās, samazinot aisardzības bonusu, samazinot zaudējumus uzbrucējam. Jo vairāk auni tiek izmantoti, jo ātrāk mūris tiek nobrucināts.

Kā administratori darbojas, ir ciešāk apstāstīts "Ciemu iekarošanas rakstā".

Izlūkošana

Spiegi (Romieši: Ziņneši, Ģermāņi: Skauti, Galli: Pēddziņi) var tikt izmantoti, lai izspiegu pretinieku vienību skaitu, kā arī tiesi otrā, lai aizstāvetos pret pretinieku spiegiem.

Spiegus var nosūtīt uz citiem ciemiem, lai izdarītu sekojošās lietas:

 • Izspiegotu vienības un resursu daudzumu.
 • Izspiegotu vienības un celtņu ēkas (Ciema mūru līmeni un rezidences/pils līmeni).

Ja pretiniekam ir spiegi ciemā, dazi spiegi nomirs un aizsargs tiks informēts par spiegošanu. Ja vismaz viens no uzbrūkošajiem spiegiem izdzīvo, pretinieks iegūst vēlamo informāciju.

Lai atklātu spiegošanu ciemā, ir vēlams uzturēt vismaz 5-30 spiegu vienības. Ir velams uzturēt daudz lielāku skaitu spiegu15 labības ciemos, galvaspilsēta un uzbrukuma ciemos. Jūs ļoti negribas, lai pretinieks uzzina informāciju par šiem ciemiem.

Pamiera laiki

Pamiera laikā nav iespējams darīt sekojošās lietas:

 • Natāri UZBRUKS Jūsu ciemam, ja Jūs izveidosiet ciemu pelēkajā zonā.
 • Spiegošana norit normāli.
 • Piedžīvojumu norite nemainās.
 • Uzbrukšana citam spelētajam nestrādā, Jūs saņemsiet tikai apsveikumu.
 • Uzbrukšana natāru ciemam nestrādā, Jūs saņemsiet tikai apsveikumu.
 • Oāžu raidošana nestrādā. Šajā laikā oāžu iekarošana nav iespējama. Šajā laikā saņemsiet tikai apsveikumus.
 • Dzīvnieku lamatas šajā laikā nestrādā, Jūs saņemsiet tikai apsveikumus.

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli