Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Celtne - rezidence

Residence

Priekšnosacījumi: 5. līmeņa Galvenā celtne, Pils

Rezidence ir maza pils, kur karalis vai karaliene dzīvo, kad apmetas pilsētā. Rezidence aizsargā ciematu no uzbrucejiem, kuri vēlas to iekarot

Ja ciema ir uzcelta rezidence, nebūs iespejams uzcelt pili un otrādi. Rezidencē iespejams apmācīt trīs kolonistus/kolonistus/kolonistus vai vienu vadoni/virsaiti/senatoru 10. un 20. limenī kolonizēt vai jaunu ciemu iekarošanai.

Apmācības laiki:

Romiešu apmācības laiki
  Lumber Clay Iron Crop Crop usage
Senator Senators 30750 27200 45000 37500 5
Settler Kolonists 5800 5300 7200 5500 1
Ģermāņu kareivju izmaksas
  Lumber Clay Iron Crop Crop usage
Chief Virsaitis 35500 26600 25000 27200 4
Settler Kolonists 7200 5500 5800 6500 1
Gallu kareivju izmaksas
  Lumber Clay Iron Crop Crop usage
Chieftain Barvedis 30750 45400 31000 37500 4
Settler Kolonists 5500 7000 5300 4900 1

Nepieciešamā atribūtika (kā celtniecības materiāli un ģenerētie kultūras punkti) atrodami šeit.
Celtniecības laiki atrodami šeit.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli