Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Celtne - Mednieku māja (Galli)

Trapper

Prieksnosacījumi: 1. līmeņa pulcēšanās vieta, pieejams tikai galliem.

Mednieku māja aizsargā ciemu ar apsleptam lamatām. Ar šīm lamatam ir iespējams ieslodzīt pretiniekus, un tie nevarēs ievainot ciemu. Ieslodzītie kareivji ēd Jūsu ciema labību.

Viena mednieku maja ir iespejams izgatavot līdz 400 lamatām.

Kareivjus nav iespejams atbrīvot raida tipa uzbrukumā, bet gan tikai ar parasto uzbrukumu. Šajā uzbrukumā tiks iznīcinātas visas lamatas. Ja ciema īpasnieks pats brīvprātīgi atbrīvo ieslodzītos kareivjus, lamatu atjaunošana ir bez maksas.

Ja ieslodzītie kareivji tiek veiksmīgi atbrīvoti uzbrukumā, 25% no ieslodzītajiem neizdzīvos.

Ja ciema īpasnieks izformes ieslodzītos kareivju, tie visi nomirs un neatgriezīsies ciemā!

kareivju izformēšana vai atbrīvošana ir iespejama pulcēšanās vietā.

Uzlabojot vienu mednieku māju uz 20. līmeni, jauna mednieku māja ir uzceļama.

Lamatu izmaksas
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Trap Lamatas 35
30 10 20 0

Līmeņu atribūtika (kā celtniečības izmaksas un iegūstamie kultūras punkti) ir apskatami šeit šeit.
Pilns saraksts ar celtniecības laikiem ir apskatāms šeit 1x ātruma serveriem un šeit 3x ātruma serveriem.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli