Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Celtne - dzelzs ratuves

Ion Mine

Priekšnosacījumi: nav

Šeit tiek ražots svarīgais resurss - dzelzs. Palielinot raktuvju līmeni, Jūs palielināt tās dzelzs produkciju.

Šo celtni var attīstīt neierobežoti capital.

 


Pilnu sarakstu ar konstrukcijas laikiem, iespejams aplūkot  šeit 1x ātruma serverim and šeit 3x ātruma serverim.

Celtniecības izmaksas un līmeņa atribūti virs 10. līmeņa
Līmenis Lumber Clay Iron Crop Consumption Construction time KP produkcija 1x ātruma serverī
1 100 80 30 60 3 00:02:30 1 7
2 165 135 50 100 2 00:15:20 1 13
3 280 225 85 165 2 00:27:50 2 21
4 465 375 140 280 2 00:48:00 2 31
5 780 620 235 465 2 01:20:00 2 46
6 1300 1040 390 780 2 02:11:00 3 70
7 2170 1735 650 1300 2 03:33:30 4 98
8 3625 2900 1085 2175 2 05:44:50 4 140
9 6050 4840 1815 3630 2 09:15:10 5 203
10 10105 8080 3030 6060 2 14:51:40 6 280
11 16870 13500 5060
10125 3 23:50:00 7 392
12 28175 22540 8455
16905 3 38:11:10 9 525
13 47055 37645 14115
28230 3 61:09:20 11 693
14 78580 62865 23575
47150 3 97:54:10 13 889
15 131230 104985 39370
78740 3 156:42:00 15 1120
16 219155 175320 65745
131490 3 250:46:30 18 1400
17 365985 292790 109795
219590 3 401:17:40 22 1820
18 611195 488955 183360
366715 3 642:07:40 27 2240
19 1020695 816555 306210
612420 3 1027:27:30 32 2800
20
1704565 1363650 511370 1022740 3 1643:59:30 38 3430

Lūdzu atcerieties, ka 3x ātruma serverī resursu produkcija ir 3 reizes lielāka.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli