Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

G - Kas ir zelta klubs?

Šo funkciju ir iespejams iegādāties par Gold 100 1x ātruma serverī uz visu servera laiku. Pēc 250 dienām zelta klubs paliek lētāks par Gold 1 katru dienu.
Ātruma sereros cena vienmēr paliksGold 50 neatkarīgi no servera vecuma.

Zelta klubs dod vairākas iespējas bez maksas. Atcerieties, ka zelts netiks atgriezts izdzēšoties vai serverim beidzoties

Zelts klubs sevī ietver:


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli