Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Militārās celtnes - pārskats

Militārās celtnes

Travian militārās celtnes dod iespeju attīstīt armiju. Spēlē ir daudz un dažādas militārās celtnes.

Apmācība - - kazarmas , Stallis un Darbnīca
Lai iegūtu karavīrus, tie ir jāapmāca. Tā kā ir dažāda tipa kareivji, tos var apmācīt dažādās celtnēs.

Advancēta apmācība - - Lielās kazarmas un lielais stallis
Ar laiku kareivju apmācība būs paildzināta, ieteikums būtu uzcelt lielās kazarmas vai lielo stalli. Šajās celtnēs apmācība izmaksā 3 reizes dārgāk, bet apmācamo kareivju ātrums ir par 50% ātrāks.

Aizsardzība - - Mednieku māja , City Wall , zemes mūris un palisāde
Lai cik agresīvs būtu spēletājs, katram ciemam ir nepieciešama aizsardzība. Katrai ciltij ir sava tipa aizsardzība un vienības. Mūris dod ciema aizsardzībai papildus bonusu līdz pat 80% 20. līmenī Romiešu ciema mūrs. Papildus pamata aizsardžības vērtība palielinās par 200 punktiem ar 20. līmeņa romas ciema mūri.

  • Romieši: ciema mūris , liels aizsardzības bonuss, viegli iznīcināms
  • Ģermāņi: zemes mūris , mazs bonus, bet grūti iznīcināt
  • Galli: palisāde , vidējs bonuss un videji grūti iznīcināms

Papildus palisādei, Galli var uzcelt mednieku māju. Šī celtne var izveidot līdz 400 lamatām. Kad pretinieki uzbrūk ciemam, tie iesprūst lamatās un var tikt sagūstīti.

Uzlabošana un izpēte - - akadēmija un smēde
Pirms variet apmācīt jaunus kareivjus, tie ir jāizpēta akademijā. Lai uzlabotu kareivju spējas, tos var attīstīt tālāk smēdē. Smēdē var palielināt kareivju uzbrukuma un aizsardzības punktus

Speciālās celtnes - - varoņu savrupmāja un pulcēšanās vieta
Pulcēšanās vieta ir nepieciešama gandrīz visām militārajām darbībām. To var uzcelt tikai vienā vieta ciemā, speciālā laukā, blakus galvenajai celtnei. Ar varoņa savrupmāju ir iespējams pārņemt pamestās oāzes.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli