Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Ka šajā lapā darboties ar celtņu tabulām?

Ja Jums nepieciesams iegūt specifiskas vērtības (piemēram dažādu ātrumu serveriem, celtņu līmenis utt.) Jūs variet izdarīt sekojošo:

Atveriet jaunu logu un saitei jāizskatās ir šādi

http://t4.answers.travian.lv/?view=toolkit&action=buildingconstructiontimes&gid=22&speed=1&linkdescription=this+link

http://t4.answers.travian.lv/?view=toolkit&action=building&gid=22&mb=1&speed=1&linkdescription=here

Šeit vairākas daļas ir iekrāsotas bold, šīs daļas var izmainīt, lai iegūtu citas vērtības:

Ievadiet jebkuru derīgu skaitli un Jums tiks parādītas vērtības, kuras meklējiet.

Ja Jūsu ekrans ir mazs, pievienojiet sekojošo funkciju saitei: &unwrapped

http://t4.answers.travian.lv/?view=toolkit&action=buildingconstructiontimes&gid=40&speed=1&linkdescription=this+link&unwrapped

Šādā veidā, tabula tiks tieši pieprasīta.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli