Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kā alianses biedri var palīdzet uzbrukuma gadījumā

ja Jums uzbrūk kāds spēlētajs, alainse var būt glābiņs tam. Alianses palīdzību iespejams vaicāt nosūtot tiesu vēstuli. Alianses beidri var nosūtīt kareivjus uz Jūsu ciemu kā papildspēkus. Jebkurā gaījumā, izsūtot jautajumu palīdzet, būtu velams norādīt sekojošo informāciju:

  • Uzbrūkoša ciema nosaukums
  • Uzbrūkošo kontu nosaukumi
  • kad uzbrukums pienāks?
  • Ja iespējams, ar kādiem akreivjiem uzbruks

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli