Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kā es varu iedot tiesības alianses biedram?

Izvēlieties spēlētaju, uram vēlaties piešķirt tiesības un izvēlieties pašas tiesības.

Jūs variet iedot tiesības alianses biedram ienākot vēstniecībā, tad aliansē. Aliansē nospiediet uz opcijām un pievienot tiesības.


Izvēlieties spēlētaju, kuram vēlaties piešķirt tiesības un izvēlieties pašas tiesības.

assign_position

Spēlētājam var piešķirt sekojošās tiesības

  • pievienot pozīciju
  • izmest spēlētāju
  • mainīt alianses aprakstu
  • alianses diplomātija
  • vēstules visai aliansei
  • ielugt spēlētaju aliansē
  • menedžēt forumu


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli