Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Reģioni un uzvaras punkti

Kopš 2014. gada ik gadu veidotajā īpašajā serverī spēles darbība norisinās seno laiku Eiropā, kas ir sadalīta 87 reģionos. 2017. gada īpašajā serverī “Fire and Sand” karte ir mazāka — to veido 401 x 401 lauciņš (standarta versijā ir 801 x 801 lauciņš).

Reģioni, kolonizācija un kontrole

Kopumā alianses var kontrolēt 87 atsevišķus reģionus. Kontrole pār reģionu ļauj gūt uzvaras punktus un izmantot senas spējas (artefaktus).

Kā pārņemt reģionu savā kontrolē? Vispirms reģions ir jāatbloķē. Reģions tiek atbloķēts, kad reģiona piecu lielāko alianšu kopējais iedzīvotāju skaits sasniedz 10 000. Šajā skaitā netiek iekļauti iedzīvotāji no citām aliansēm, spēlētājiem, kas nav kādas alianses biedri, atvaļinājumā esošiem vai bloķētiem spēlētājiem, kā arī natāru ciemiem. Pēc atbloķēšanas reģionu atkārtoti bloķēt vairs nav iespējams — pat ja iedzīvotāju skaits kļūst mazāks par 4000.

Izveidot jaunus ciemus iespējams tikai atbloķētos reģionos un tiem līdzās esošos reģionos. Vienīgais izņēmums ir atsevišķi reģioni kartes centrā, kur tiek izvietoti jauni spēlētāji un kur vienmēr ir iespējams izveidot jaunus ciemus.

Ja atbloķētā reģionā kādas alianses iedzīvotāju skaits pārsniedz 50 % no reģiona kopējā iedzīvotāju skaita (aprēķinos tiek izmantoti tikai reģiona piecu lielāko alianšu ciemi), šī alianse sāk pārņemt kontroli pār reģionu. Tam nepieciešamas 24 stundas. Ja šai aliansei izdodas gūt pārsvaru, tā reģionā pārņem kontroli.

Informācija par reģiona apdzīvotību un piecu lielāko alianšu iedzīvotāju skaita īpatsvaru ir apskatāma statistikas sadaļas cilnē “Reģions”, kā arī attiecīgajā reģionā izvietotā vēstniecībā. Atceries, ka statistikas sadaļā “Reģiona apdzīvotība” attēlotā vērtība norāda vislielākās reģiona alianses iedzīvotāju skaitu, nevis kopējo reģiona apdzīvotību.

Reģionu darbības principu pārskats

Reģiona statuss

Darbības tā sasniegšanai

Apraksts

Bloķēts

Visi reģioni sākotnēji ir bloķēti.

Reģionu iespējams apdzīvot tikai tad, ja tas atrodas līdzās atbloķētam reģionam vai kartes centrā.

Atbloķēts

Piecām lielākajām reģiona aliansēm ir jāpalielina savu iedzīvotāju skaits reģionā līdz 4 000.

Pieejams apdzīvošanai un pārņemšanai. Nav iespējams atkārtoti bloķēt.

Strīdīgs

Vienai no piecām reģiona lielākajām aliansēm ir jāpalielina iedzīvotāju skaits līdz vairāk nekā 50 % no reģiona kopējā iedzīvotāju skaita.

Ja alianse zaudē iedzīvotāju pārsvaru, reģions var atbloķēties.

Nostiprināts

Aliansei iedzīvotāju skaita pārsvars ir jāsaglabā nepārtrauktas 24 stundas.

Valdošās alianses biedri var aktivizēt reģiona senās spējas (ja reģionā tādas ir), un alianse saņem uzvaras punktus.

Senās spējas un uzvaras punkti

Visi reģiona valdošās alianses biedri var izmantot reģiona senās spējas (ja reģionā tādas ir). Lai aktivizētu senās spējas, spēlētājam ir jāuzbūvē 10. līmeņa dārgumu krātuve (nelielu, ar ciemu saistītu spēju izmantošanai) vai 20. līmeņa dārgumu krātuve (konta līmeņa spēju izmantošanai). Spējas vari aktivizēt jebkurā ciemā, kuram nav jāatrodas tajā pašā reģionā, kura spējas vēlies izmantot.

Katrā ciemā vari aktivizēt vienu spēju, taču konta līmenī vari izmantot tikai vienu no šīm spējām. Pēc aktivizēšanas spēja ir aktīva 24 stundas, bet var tikt aktivizēta atkārtoti, ja alianse joprojām pārvalda attiecīgo reģionu. Katru dienu bez maksas var aktivizēt vienu spēju; par katru papildu aktivizāciju ir jāmaksā 5 (ciema spēju gadījumā) vai 10 (konta līmeņa spēju gadījumā) zelta vienības.

Aktivizētā spēja var tikt deaktivizēta zemāk norādītajos gadījumos.

  • Ja spēlētājs izstājās no alianses.
  • Ja spēlētājs zaudē ciemu, kurā spēja tika aktivizēta.
  • Ja spēlētāja alianse zaudē varu attiecīgajā reģionā.

Lai gan senās spējas ir ļoti noderīgas, tās nav vienīgā priekšrocība no kontroles pār reģionu. Ja vēlies uzvarēt spēli, tavai aliansei ir jāgūst uzvaras punkti. Par katru dienu, kurā alianse ir kontrolējusi kādu reģionu, tā iegūst uzvaras punktus. Punktu skaits ir atkarīgs no reģiona veida

  • Unikāla spēja — 10 punkti dienā
  • Varena spēja — 30 punkti dienā
  • Neliela spēja — 50 punkti dienā
  • Bez spējām — 100 punkti dienā

Alianse, kas līdz spēles beigās ir ieguvusi vislielāko punktu skaitu, uzvar spēlē. Spēle “Fire and Sand” ilgst 200 dienas, un tajā nav pasaules brīnumu.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli