Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

07. Ka būvēt celtnes?

Nospiediet uz lapas labaja pusē uz ziņas "Esiet sveicināts Travian".

beginner


Tagad kad esiet sācis spēlet, Jūsu jauniņā aizsardzība samazināsies, tas nozīme, ka būtu labi sākt būvēt.

Jauniņo aizsardzības laiks palielinās ar servera vecumu.

Tagad mēs uzsāksim celtniecību! Apskatīsimies ciema pārskatu.

beginner


Tagad, kad esam ciema pārskatā, apskatieties bildi. Vai redziet iezīmētus apaļos laukus? Tās ir vietas, kur Jūs variet attīstīt resursu laukus. Spēles sākumā resursu produkcija ir zema. Palielināsim resursa lauka līmeni, lai palielinātu resursu produkciju. Nospiediet uz sarkanaja krāsā iezīmēto apli.

beginner


Šis ir Jūsu labības lauks. Ka ievērojams, sis lauks ir 0. līmenī un razo 3 labības stundā, ja tas tiks uzlabots uz 1. līmeni, labības produkcija palielināsies uz 7 stundā. 3x ātruma serverī labības produkcija būs lielaka, bet vislabāk ir zusakt spēli 1x ātruma serverī. Nospiediet uz pogas "uzlabot uz 1. līmeni", lai uzsāktu lauka uzlabošanu. Šo nospiežot, Jums parādīsies šāda ziņa:

Celtniecība:
Labības lauks (1. līmenis) 0:02:30 hrs gatavs 07:03 pm

Pirmais labības lauks tiks pabeigts nekavējoties kā balva jaunas spēlētājam.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli