Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kā uzcelt ciema centru?

Apskatīsies ciema centru, lai varētu uzbūvēt klēti un noliktavu. 

beginner


Šis ir Jūsu ciema centrs, kur var būvēt celtnes. Ka redzams sākumā uzcelta ir tikai galvenā celtne. Ir iespējams uzcelt jaunas celtnes pelēkajos laukos. Sākumā uzcelsim noliktavu sarkanajā laukā. Nospiediet uz šī lauka.

beginner

 

Nospiežot uz lauku, Jums atveras izvelne ar visām iespejamajām celtnem, kuras variet uzcelt. Visas celtnes tiek sadalītas 3 daļās, pirmā ir infrastruktūra, kas palīdz stabilizet ciemu, otrā ir militārā, kas palīdz apmacīt kareivjus un uzlabot tos, 3. ir resursu vadība, kas sevī ietver resursu produkcijas bonusu celtnes.

Attīstot ciemu, paversies iespeja attīstīt jaunas celtnes. Šobrīd koncentresimies tikai uz noliktavas attīstību. Pārivetojieties uz infrastruktūras sadaļu un atrodiet noliktavu. Jūs vrēsiet apskatīt cik resursi un laiks nepieciesams, lai uzceltu šo būvi. Ja Jums nav pietiekošs resursu daudzums, vienkārši pagadiet laiku.

Lapas apaksēja daļā redzēsiet laiku pēc cik šī celtne tiks uzbūvēta, šobrīd tai jabūt 32 minūtes. 

(pusstundu vēlāk)

Tagad, kad esiet uzbūvejis noliktavu, laiks uzcelt arī klēti. Izdariet iepriekšejās darbības ka noliktavai, šoreiz tikai izvēlaties klēti. Papildus ja esiet Romietis, es ieteiktu paraleli uzlabot resursu laukus, ja nē, nogaidiet 25 minūtes un tad turpiniet attīstīt ciemu.Pēc visu resursu uzlabošanas uz 1. līmeni, Jūsu produkcijai būtu jāizskatās aptuveni šādi:

Kokmateriāli: 28 stundā
Māls: 28 stundā
Dzelzs: 28 stundā
Labība: 18 stundā

Ka redzams Jūsu labība ir zemāka ka citi resursi, jo palielinot celtnes, tās patērē vairak labības resursu. Vienmēr centieties labības produkciju uzturēt līdzīgi kā pārejos resursus

Papildus atcerieties, ka ir vairaki uzdevumi, kas palīdzēs uzcelt noteiktas celtnes Jūsu vietā. Ir izdevumi, kas pabeigs celtnes nekavējoties. 


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli