Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

labības meklētājs

Jums ir iespēja meklēt 9 un 15 lauku ciematus ar šo funkciju.

cropfinder1.png


Lai aktivizetu so funkciju, Jums ir jābūt zelta kluba biedram. Tad Jums pavērsies jauna ikona kartē (augstākredzamajā bildē).

cropfinder2.png


Šeit Jūs variet ievadīt pozīcijas, no kurām velaties meklēt šos ciemus. Jūs variet izvēlēties kādas oāzes/ciemus vēlaties meklēt. Oāžu labības bonusā ir iespēja izvelēties cik lielu labības produkcijas pieaugumu ciems varēs uzņemt. Papildus ir iespejams meklēt tikai oāzes.

cropfinder3.png

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli