Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kā iegūt zeltu?

Travian piedāvā vairākus apmaksas tarifus, kurus var iegādāties. Vienīgais veids kā iegadāties zeltu ir spelē nospiezot uz lielo zelta monētas ikonu.  

Jebkurš cits veids zelta iegādei nav legāls un var tikt sodīts ar konta dzēšanu!


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli