Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

G - Kas notiek ar manu zeltu pēc servera beigām?

Visi spēlētāji pēc servera raunda beigām saņem epastu, kurš satur zelta saiti.

Šo saiti izmantojot, atlikušais zelts var tikt pārskaitīts uz citu spēles pasauli tajā pašā domēnā (piemēram .lv).

ATCERIETIES: Pārsaitīt ir iespējams tikai iegādāto zeltu.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli