Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Vēstniecība

Embassy

Prieksnosacījumi: 1. līmeņa Main Building Level 1

Vēstniecībā norisinās diplomātiskie jautājumi. 1. līmenī Jums ir iespēja join an alliance, kamēr ar 3. līmeni Jūs variet found one yourself.

Maksimālais spēlētāju skaits, kāds var pievienoties aliansei ir 3 reizes lielāks nekā šīs celtnes līmenis. Tas nozīmē, ka ar 20. līmeni aliansē var iestāties 60 biedri.

Līmeņu atribūtika (celtniecības izmaksas un ģenerētie kultūras punkti) ir atrodami šeit.
Pilns saraksts ar celtniecības laikiem ir atrodams šeit 1x ātruma serverim un šeit 3x ātruma serverim.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli