Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Celtne - klēts

Granary

Prieksnosacījuma: Galvenā celtne Level 1

Saražotā labība no labības laukiem tiek uzglabāta klētī. Palielinot klēts līmeni, tiek palielināta labības kapacitāte.

Uzveļot klēti uz 20. līmeni, ir iespēja uzbūvēt papildus klētis.

Līmeņa atribūtiku (celtniecības izmaksas un ģenerētos kultūras punktus) iespejams aplūkot šeit.
Pilnu sarakstu ar celtniečības laikiem, iespējams aplūkot šeit 1x ātruma serverim unšeit 3x ātruma serverim.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli