Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

G - tirgotāji pārvietojas 3 reizes

Ja jūs esat zelta kluba dalībnieks jūs varat ļaut tirgotājiem iet to pašu ceļu 3 reizes. Kā jūs redzat, ka tiek darīts ar nolaižamās izvēlnes tagad.

merchants_triple_go


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli