Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Piezīmes

Vēstuļu pārskatā ir sadaļa "piezīmes". Šeit Jūs variet pierakstīt pizīmes, lai atcerētos informāciju velākam laika posmam. Šī ir laba viet,a kru atstāt informāciju Jūsu sēdētājam.

Pirmo reizi atveros piezīmes ir tukšas.

notepad

Jums janospiež "saglabāt" poga, lai piezīmes tiktu saglabātas.

Ja Jums jau ir ievietots teksts, Jums ir janospiez teksta editēsanas poga labajā pusē.

notepad

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli