Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Gaidīšanas funkcija

Jebkura cilts var pievienot gaidīšanas rindā vienu celtni vai resursu lauku, ja tai ir pieejams nepieciesamais resursu daudzums. Tiklīz pirmais uzdevums būs paveikts, tā šī celtne tiks uzsākta celties.

waiting loop

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli