Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Ciema pārskats

Kā plus lietotajam, Jums ir iespeja skatīties ciema centralo pārskatu. 

central_overview


Šeit Jūs variet aplūkot cik uzbrukumi tiek veikti, cik kareivji kopā atrodas ciemā utt. 

Resursu sadaļā iespējams aplūkot cik resursi ir pieejami ciemā. 

central_overview

Noliktavā variet aplūkot sekojošo informāciju:

central_overview


Zem kultūras punktiem iespējams aplūkot cik kultūras punktu tiek ģenerēts dienā:

central_overview


Kareivju sadaļā iespējams aplūkot kopeju kareivju daudzumu:

central_overview


Tāpat akreivju sadaļā iespejams aplūkot labības uzturēsanas izmaksas stundā:

central_overview

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli