Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

G - Galvenais celtnieks

production bonus


Jums būs nepieciešams izveidot ēku ar namdari ja nav pietiekami daudz resursu. Pievienojot ēku sarakstam, tā tiks automātiski būvēta.

production bonus


Pirmais ieraksts ir normāls uzdevums, un otrs ir galvenais celtnieks ieraksts. Tas sāksies, kad pirmais ieraksts ir pabeigts, un jums ir pietiekami daudz resursu. Papildus konstrukcija sāksies tajā mirklī, kad tiks izmantots zelts šai funkcijai.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli