Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Uzbrukumu iezīmēšana

Jūs laikam esiet ieverojuši pelēko ikonu labajā pusē. Nospiežot uz tās, nomainīsies tās krāsa.

flagging


Ikonas krāsa nomainās uz zaļu, otro reizi nospiezot uz dzeltenu, 3. reizi sarkanu:

flagging

 

flagging

 

flagging


Jūs variet to atiestatīt arī uz pelēku, ja vēlaties.

flagging


Šo funkciju var izmantot, lai iemarķētu noteiktu atskaiti. 


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli