Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kas ir alianse?

Alianses ir spelētaju grupas, kuras spēlē kopā. Šīs gruaps var ietver sevī līdz 60 spēlētajiem. Lai izveidotu aliansi, nepieciešams uzbūvēt 3. limeņa vēstniecību. Lai pievienotos aliansei, nepieciešams zveidot 1. līmeņa vēstniecību. Ja vestniecība tiks iznīcināte, alianse neizjuks.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli