Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Ko es iegūstu palielinot vestniecību?

Vēstniecība 1. līmenis - pievienoties aliansei

Vēstniecība 3. līmenis - iespeja dibināt jaunu aliansi, kur var pievienoties 9 spēlētaji

Vēstniecība 4.-20. līmenis - ar katru līmeni iespējams pievienot papildus 3 spēletajus aliansē, amksimālā alianses ietilpība ir 60 spelētaji

Šīs celtnes demontāža nesamazinās esošo spelētaju skaitu un tie netiks izmesti no alianses.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli