Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Zemes mūris (Ģermāņi)

Earth Wall

Priekšnosacījumi: pieejams tikai Teutons

Uzbūvējot šo celtni, Jūs aizsargasiet ciemu no barbaru uzbrukumiem. Jo augstāks šīs celtnes līmenis, jo lielāks aizsardzības bonuss. Šo celtni var uzbūvet tikai Ģermāņi, tāsaizsardzības bionuss ir zems, bet to iznīcināt ir ļoti grūti.
Aizsardzības bonuss tiek aprēķināts pēc sekojošās formulas (1.02^līmenis)*100, un saraksts ar tarānu skaitu, kas nepieciešams katra līmeņā iznīcināšanai ri apskatāms zemāk.

Papildus, ar katru līmeni tiek pievienoti 6 aizsardzības punkti ciemam.

Līmeņa atribūtiku (celtniecības izmaksas, ģenerētie kultūras punkti) iespējams aplūkot  šeit. Pilnu sarakstu ar konstrukcijas laikiem, iespejams aplūkot  šeit 1x ātruma serverim unšeit 3x ātruma serverim.

Zemakredzamā tabula norāda cik tarāni ir nepieciesami, lai nobrucinātu šo mūri. Šiem tarāniem ir jāizdzīvo kaujā, lai tas tiktu iznīcināts.

Mūra līmenis Nepieciesamais tarānu skaits
1 1
2 4
3 8
4 13
5 19
6 27
7 36
8 46
9 57
10 69
11 83
12 98
13 114
14 132
15 151
16 171
17 192
18 214
19 238
20 263

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli