Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Ko nozīmē krāsainie punkti alianses pārskatā

Krāsainie apļi alianses biedru saraksta nozīmē sekojošo:

- bluespelētājs ir aktīvs sistēmā
- greenspēlētājs ir bijis aktīvs pēdejās 24 stundas
- yellowspelētājs ir bijis aktīvs pēdejās 3 dienas
- redspēlētājs ir bijis aktīvs pēdejās 7 dienas
- greyspelētājs nav bijis aktīvs ilgak par 7 dienām

Ilglaicīga neienākšana spelē var novest līdz automātiskai konta dzēšanai.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli