Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kā es varu sūtīt vēstuli visiem alianses biedriem?

Lai nosūtītu MV (Masu Vēstuli), kuru saņems visi alianses biedri, viss kas Jums ir jāizdara, saņemēja vietā jāieraksta sintakse [ally]. Jā, jāiekļauj arī kvadrātiekavas. Jūs variet izmantot arī mazo alianses pogu labajā pusē blakus vēstules saņemēja laukam, blakus adrešu grāmatai. Ja Jūs nospiedīsiet uz pogas, saņemējs tiks automātiski pievienots laukā.

Jums ir nepieciešamas arī alianses pieejas, lai varētu izsūtīt šādu vēstuli.

Alianses pieejas var piešķirt alianses līderis. Alianses līderim šādas iespējas ir automātiski iestatītas.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli