Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kad artefakts sāk darboties?

Artefakti paliek aktīvi 24 stundas pēc to iegūšanas 1x ātruma serverī un 12 stundas pēc iegūšanas 3x ātruma serverī. Šī funkcija darbojas arī ja iekarojiet artefaktu pats no sevis.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli