Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kā nozagt artefaktu no Natāriem

Jums ir jāuzbrūk Natāru ciemam, kur atrodas artefakts. Lai šo artefaktu ieņemtu, sākumā ir jāiznīcina pretinieka dārgumu glabātuve, papildus Jums ir jābūt uzceltai dārgumu glabātuvei vai nu 10. līmeņa ciema artefaktu ieguvai, vai 20. līmeņa konta vai unikālajiem artefaktiem.

natāru ciemos artefakti vienmēr uzglabājas 20. līmeņa dārgumu glabatuvē.

Ierasti Natāri ļoti cītīgi aizstāv artefaktu ciemus, tacu to aizsardzība tiek aprēķināta pēc top 100 lielākajām armijām serverī.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli