Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

kā es varu nozagt artefaktu?

Jums ir jāuzbrūk spēlētajam ar armiju, vispirms iznīcinot dārgumu glabātuvi. Atcerieties, ka lai pārņemtu artefaktu, Jums ir jabūt uzbūvētai dārgumu glabātuvei uz 10. līmeni priekš ciema artefatkiem un 20. līmeni konta/unikālajiem.

 

Atceries, ka Natāru dārgumu glabātuves vienmēr būs zubūvētas uz 20. līmeni


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli