Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Uzdevumu atcelšana

Dažas funkcijas var atcelt ar šo simbolu (Cancel).

Sekojošās funkcijas ir iespejams atcelt:

Celtniečība un to uzlabojumi:
Sekojošais grafisk parāda cik liels būs resursu zaudējums, ja tiks atcelta celtniecība. 

Loss


Resursu atšķirība netiks atgriesta spēlētājam, tas tiek darīts, lai šo funkciju neizmantotu ļaunprātīgi.

Kareivju sūtīšana:
pirmajās 90 sekundēs ir iespejams atcelt kareivju virzību ar sarkano krustu (Cancel

Sekojošās funkcijas nav iespejams atcelt

kāpēc šīs funkcijas nav atceļamas?
Vienkārsi, lai neizveidotu papildus paslēptuves


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli