Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Galvaspilsētas

Kas īpašs ir galvaspilsētai?

  • Galvaspilsētu nav iespejams iekarot
  • Nav iespejams uzbūvēt lielās kazarmas vai lielo stalli
  • Ir iespejams uzbūvet akmeņlauztuvi, kas palielinās celtnes izturību par 300%
  • Var palielinat resursu laukus neierobežoti

Kā izvelēties galvaspilsētu

Jūsu pirmais ciems ir galvaspilsēta neatkarīgi vai uzbūvējiet rezidenci vai pili. Pārvietot galvaspilsētu var uzceļot cita ciema pili, ieejot tās menedžmenta loga un izvelēties to kā galvaspilsētu. Pili var uzcelt tikai vienā ciemā

Capital link in the Palace

pasaules brīnuma ciemi nevar būt galvaspilsētas. Tajos ir iespejams uzcelt pili, bet opcija izveidot to kā galvaspilsetu nebūs pieejama.

Kas notiek ja es nomainu galvaspilsētu?

Izveidojot citu ciemu ka galvaspilsētu, iepriekšeja ciemā visi resursu lauki tiks pazemināti līdz 10. līmenim un akmeņlauztuve alus brūvētava tiks iznīcināta. Papildus jaunajā ciemā leilās kazarmas un lielais stallis tiks iznīcināti.
Uzmanieties: nav iespejams atiestatīt galvaspilsetas maiņu!

Kas notiek ja galvaspilseta ir iznīcināta?

Jūsu lielākais ciems pārvērsas automātiski par galvaspilsētu.

Ka es varu zināt, kura pretinieka pilsēta ir galvaspilsēta?

Galvaspilsēta ir īpasi ietagota kartē.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli