Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Vēstules un atskaites

  1. Spēles vēstules
  1. Atskaites

 

Spēles vēstules

Nospiezot uz vēstuļu ikonu, Jūs uzreiz atvērsiet vestuļu kastīti. No turienes Jūs variet izlasīt un nosūtīt vēstules, saarhivēt tās vai izdzēst.

Spēles vēstules, bieži saīsinajumā IGM, ir primārā vēstulu sistēma Travian spēlē. Papildus šo sistemu spēles komanda var izmantot, lai sazinātos ar spēlētājiem. 
Pamata izskatu vestulem variet aplūkot zemāk. Lai uzrakstītu IGM, viss, kas nepieciešams, ir nospiest uz "Rakstīt" izvēlni pārskatā, ievadiet saņemēja vārdu un tekstu. Ar T4 versiju vēstuļu sistema ir piedžīvojusi izmaiņas, tagad sistema automātisk ivar registrēt pirmos burtus spelētaja lietotajvārdam un Jums parādīsies saraksts ar iespejamajiem saņēmējiem. Papildus Jūs variet pievienot spēletajus Jūsu adrešu gramatiņai (ikona labajā puse pie saņemēja lauka). Vēstules nosaukumu nav obligāti jāieraksta, bet būtu vēlams, lai vēstule būtu skaidrāka. Vēstules satura variet rakstīt ko vien vēaties, bet atcerieties neparkapt noteikumus. Citu speletaju aizskaršana var tikt sodīta ar ierobezotu piekļuvi spēlei.

Ja Jūs esiet aliansē, ir opcija nosūtīt masu vēstuli alianses biedriem. To var izdarīt saņemēja vieta ierakstot [ally] ar kvadrātiekavām vai nospiežot otro pogu blakus saņemējam (zila ikona). 

Ja Jūs esat zelta kluba lieotājs, Jūs variet saglabāt vēstules.

BB kodi

Zem vēstules subjekta ir atrodama izlase ar pogam:

bbcode


Šīs pogas ļauj izmantot BB kodu vēstules tekstā, tāpat kā jebkuru tekstu, iespejams formatēt italic, bold, vai ar zemsvītru.

Zemāk ir vel pogas, bet mēs izsstāstīsim par pēdejām 3 vairāk.

Šīs pogas ļauj Jums pievienot ikonas kā kokmateriāli, māls, labība, dzelzs. Nospiediet uz ikonas, kuru vēlaties pievienot un tās kods automātiski iekopēsies tekstā.

bbcode


Nospiežot uz vikingu pogas, Jums paradīsies izvelne ar vairākiem smailijiem.

bbcode


Visbeidzot pēdejā poga parādīs visu vienību ikonas, tās strādā tāpat kā resursu ikonas.

bbcode


Četras pogas vidū. Pirmā poga atļauj Jums pievienot alianses saiti vēstulē, pievienojiet alianses nosaukumu un tas tiks automātiski pārveidots par saiti. Nakamā ir spēlētaja ikona un darbojas tieši tāpat kā alianse, ievadiet spēlētaja vārdu un tas kļūs par saiti. Nākama poga ļauj pievienot koordinātes, visbeidzot pedeja poga ļauj dalīties ar atskaitēm, lai pievienotu atskaiti, atveriet to un iekopējiem atskaites ID ciparu. Piemērs: [report]2187686[/report]

bbcode


Nospiežot labajā pusē pogu, ir iespējams apskatīties ka Jūsu vēstule izskatīsies pirms nosūtīšanas.

bbcode


Sortēšanas funkcija

Jums ir iespēja sasortēt visas vēstules pēc to saņemšanas laika.

sort_report


Citreiz ir vērts apskatīt arī vecākas vēstules, vienkārši nospiediet uz vārda "izsūtīts" un vēstules automātiski sagrupēsies pēc saņemtā laika:

sort_report

Jūs mēginājāt nosūtīt pārak daudz vēstules īsā laika periodā

Gadījumā ja Jūs centīsieties nosūtīt lielu skaitu vēstuļu īsa laika periodā, Jums parādīsies sekojošā kļūda:


Vienkārsi nogaidiet laika periodu un varēsiet atkal sūtīt vēstules.

Ziņot par mēstuli

Gadījumā ja saņemiet mēstuli un vēlaties par to ziņot spēles vadībai, nospiediet šo pogu.

Ignorēt spēlētāju

Šī funckija ir ndoerīga ja nevēlaties komunicēt ar kādu no spēlētajiem, Vienkārši nospiediet šo pogu un spēlētajs nevarēs Jums nosūtīt nevienu ziņu.
Jūs variet apskatīties visu ignorēto spēletaju sarakstu, nospiežot pogu "ignorētie spēletaji".


Atskaites

Atsakties ir informatīvie ziņojumi par kaujām un citu informāciju. 

kara atskaites Jūs saņemsiet tikai gaījumos ja būsiet iesaistīts uzbrukumā/aizsardzībā un zaudēto kareivju skaits būs vismaz 25%. Papildspēku atskaites parādīs informāciju tikai par Jūsu kareivjiem.

Gadījumā ja papildspeki ir n ovairak kā 10 ciemiem un uzbrukumā netiks zaudēti kareivji, atskaite netiks atrādīta.

Ja Jūs esat plus konta lietotajs, šīs atskaites var sasortēt.

Ziņojumu ikonas

Spēle ir pieejamas vairākas ziņojumu ikonas vieglākam pārskatam

Atsakties ir sadalītas 4 grupās

  • Tirdzniecība
  • Papildspēki
  • Uzbrukumi
  • Dažādi

Tirdzniecība

mostly_lumber Tirgotāji visvairāk pārvietojuši kokmateriālus
mostly_clayTirgotāji visvairāk pārvietojuši mālu
mostly_ironTirgotāji visvairāk pārvietojuši dzelzi
mostly_cropTirgotāji visvairāk pārvietojuši labību

Papildspēki
reinforcement_arrived Pienakusi papildspēki

Uzbrukums
won_attacker Uzvarēja kā uzbrucējs bez zaudējumiem
won_attacker Uzvarēja kā uzbrucējs ar zaudējumiem
lost_attacker Zaudēja kā uzbrucējs
won_defender Uzvarēja kā aizsargs bez zaudējumiem
won_defender Uzvarēja kā aizsargs ar zaudējumiem
lost_defender Zaudēja kā aizsargs
lost_defender Zaudēja kā aizsargs bez zaudējumiem

Dažādi
miscellaneous Dažādi (piemēram natāru uzbrukumi)
adventure Piedzīvojumu atskaite
animals_caught Nenotika cīņa, bet noķerti dzīvnieki
won_scout_attacker Uzvarēja izlūkošanā kā uzbrucējs
lost_scout_attacker Zaudēja izlūkošanā kā uzbrucējs
won_scout_defender Uzvarēja izlūkošanā kā aizsargs
lost_scout_defender Zaudēja izlūkošanā kā aizsargs

Uzvelkot peli uz ikonas, Jūs redzēsiet tās aprakstu, ja nav zināms, ko tā nozīmē:

ally_attack


Šī ikonas ļauj Jums vieglāk pārskatīt atskaites

Ja Jūs esaiet aliansē, jums ir iespejams alianses uzbrukumu pārskats. Lai izmantotu šo funkciju, Jums janospiez uz vienu no zemāk redzamajām ikonām.

sort_alliance_reports


Papildus ir pieejamas 3 pogas atskaišu pārskatā, pirmā poga izfiltrēs uzbrukumus, otrā poga aizsardzību, 3 poga noņems atskaites no Jūsu alianses (ja kareivju skaits ir zem 100 un nav zaudējumi). Katrai pogai uzvelkot ar peli virsū iespejams aplūkot ko tā darīs.

Atskaišu rādīšana visam serverim

Jūs variet parādīt noteiktas atskaites jebkuram spēlētajam serverī.

Atskaites saites parādīsies šādi: s6.travian.lv/berichte.php?id=1168740|6063be47

Kods pēc | simbola parāda atskaites daļu, ko tikai Jūs variet redzēt. Jūs variet izlemt vai rādīt pilnu atskaiti vai tikai daļu.

Ja nosūtīsiet samazinātu saiti (s6.travian.lv/berichte.php?id=1168740) tad to var izlasīt tikai alianses biedri un sēdetāji.

Ja nosūtiet pilnu saiti (s6.travian.lv/berichte.php?id=1168740|6063be47), to var aplūkot viss serveris.

Sortēšanas funkcija atskaitēm

ir iespējams safiltrēt atskaites pēc datumiem tāpat kā vēstules.

sort_report


Dažreiz ir izdevīgi paskatīties vecākas atskaites kā pirmās. To var izdarīt  nospiežot uz vārdu "nosūtīts".

sort_report


Apkārtnes atskaites

T4 ir pavisam atsevišķs atskaišu tips - tās ir apkārtnes atskaites.

Šīs atskaites Jūs tieši nesaņemiet. Lai apskatītu šīs atskaites, nospiediet uz pārskata pogu augšējā izvēlnē, no tās izvelieties galejo opciju labajā pusē. Šīs atskaites parādīs jaunumus Jūsu apkārtnē, enskatoties vai Jūs piedalījāties vai nē. Tās norādīs uz ndoerīgu informāciju Jūsu tuvakajā apkārtnē. pat ciemu nosaukumu izmaiņas tiks iekļautas šajās atskaitēs. Tiksnorādīts arī laiks un datums, kad šie notikumi ir notikuši. Piemēram, tiklīdz spēlētajs nomainīs ciema nosaukumus, par to tiks paziņots. Tacu oāžu raidu rezultāti, kas uzbrucis, netiks šeit atspoguļoti. Tāpat šīs atskaites nenorādīs vai spēlētajs ir zaudejis dalu armijas vai nē.

Šīs atskaites pavairosies laika gaitā, lai Jūs vienmēr varētu redzēt jaunumus apkārtnē. Šīs atskaites nav iespējams izdzēst.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli