Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kareivji - Varonis

Momentā, kad izveidosiet kontu, tad Jums būs varonis.


Varonis var tikt sūtīts papildspēkos, kā jebkurš cits kareivis. Ja ciems ir Jūsu un tajā ir uzcelta varoņa savrupmāja, tad ar varoni var rīkoties tā, it kā tas būtu veidots tajā ciemā.

Atkarībā no Jūsu izvēlētās Travian cilts, varonis iegūs vienu īpašu cilts bonusu. Šo īpašo cilts bonusu nevar nedz uzlabot, vai nomainīt.

 • Romiešu cilts:
  Varoņa prasme “kaujas spēks” tiks palielināta par 100 punktiem, nevis par 80, par katru prasmes punktu.
 • Gallu cilts:
  +5 ātrums ja uzstādīts.
 • Ģermāņu cilts:
 • +20 % "Paslēptuves ietilpības" (zināms arī kā “Laupītāju Bonuss”) uzbrūkot ar visām vienībām un varoni.

Kad varonis ir izveidots, tam jau standartā ir 4 prasmes punkti, kas jau ir pielikti varoņa resursu produkcijai. Spēju līmeņi var tikt papildināti ar 100 prasmes punktiem, kas ir maksimums. Katru reizi, varonim iegūstot jaunu līmeni, varonis iegūs 4 prasmes punktus, kurus tas var izmantot 4 spējām.

 • Kaujas spēks:

  Pievienojot prasmes punktus šai spējai Jūsu varonņa uzbrukuma (off) un aizsardzības (deff) spēks pieaugs. Lūdzu atcerieties, ka Jūsu varonis skaitās, kā zirgs, kad tas ir "ekipējis" zirgu, un kā kājnieks, kad to ir "noņēmis".

 • Uzbrukuma bonuss (Off bonuss):

  Pievienojot prasmes punktus šai spējai Jūsu varonis dos uzbrukuma bonusu visai Jūsu armijai 0.2% par katru pievienoto prasmes punktu (maksimums 20%). Šis effekts darbosies tikai tad un uz to armiju, ar kuru varonis uzbruks.

 • Aizsardzības bonuss (Deff bonuss):

  Pievienojot prasmes punktus šai spējai Jūsu varonis dos aizsardzības bonusu 0.2% (visiem kareivjiem ciemā, neatkarīgi, no kurienes tie ir nākuši) par katru pievienoto prasmes punktu (maksimums 20%) Šis effekts darbosies tikai tad, kad varonis atradīsies ciemā kopā ar armiju. Citiem piederošie kareivji, kuri nav Jūsu kontrolē (nepieder Jums) netiks pie šī aizsardzības bonusa.

 • Resursi:

  Pievienojot prasmes punktus šai spējai Jūsu varonis ražos vairāk resursu, ciemā, kura kontrolē tas ir. Jūs varat izvēlēties, lai varonis ražo tikai 1 noteiktu resursu vai visus resursu vienmērīgi. Jūs brīvi varat mainīt varoņa resursu produkcijas uzstādījumus.

Pēc Varoņa Mājas uzcelšanas uz 10 līmeni, Jūs varēsiet izmantot savu varoni, lai iekarotu oāzes Jūsu apkaimē.

10. līmenis - 1 oāze;

15. līmenis - 2 oāzes;

20. līmenis - 3 oāzes;

Oāzes kuras Jūs vēlaties okupēt jābūt 7x7 laukumā ap Jūsu ciemu (pirms dodaties iekarot oāzi, pārlicinaties, ka Jūsu ciems ir 7x7 laukuma centrā vai apskatieties vai varoņa savrupmājā ir redzama Jūsu izvēlētā oāze).

  Zemāk redzams neliels paraugs "Jūsu" ciemats ir apvilkts ar melnu un oāzes, kuras Jūs teorētiski Jūs varat iekarot ir apvilktas ar sarkanu. Padoms: Katram ciematam Jūs varat iekarot tikai 3 oāzes.

Iekarojamās oāzesIekarot citu spēlētāju oāzes arī ir iespējams. Jums jābūt vismaz 1 brīvam slotam Varoņa Savrupmājā. Spēlētājam piederošu oāzi var tikai iekarot izmantojot parastu uzbrukumu. Atcerieties, ka Jums ir jānosūta savu varoni kopā ar armiju vai bez uz oāzi, lai to iekarotu. Ja ciematam, kura oāzei Jūs uzbrūkat jau pieder trīs oāzes, tad ar pirmo veiksmīgo uzbrukumu oāzes "lojalitāte tika pazemināta no 100% uz 0%, padarot oāzi par Jūsējo. Ja pieder divas oāzes, tad lojalitāti pazeminās par 60% un ja pieder tikai viena oāze, tad lojalitāti pazeminās tikai par 40%.

Katram spēlētājam var piederēt tikai viens varonis, ja tas nomirst, to var par noteiktiem resursiem, jo lielāks varoņa līmenis, jo vairāk jāmaksā par tā atdzīvināšanu.

Pieredze

Pieredze
lvl Nogalinātie   lvl Nogalinātie   lvl Nogalinātie   lvl Nogalinātie   lvl Nogalinātie
0. 0   20. 10500   40. 41000
  60. 91500
  80. 162000
1. 50   21. 11550   41. 43050   61. 94550
  81. 166050
2. 150   22. 12650   42. 45150   62. 97650
  82. 170150
3. 300   23. 13800   43. 47300   63. 100800
  83. 174300
4. 500   24. 15000   44. 49500   64. 104000
  84. 178500
5. 750   25. 16250   45. 51750   65. 107250
  85. 182750
6. 1050   26. 17550   46. 54050   66. 110550
  86. 187050
7. 1400   27. 18900   47. 56400   67. 113900
  87. 191400
8. 1800   28. 20300   48. 58800   68. 117300
  88. 195800
9. 2250   29. 21750   49. 61250   69. 120750
  89. 200250
10. 2750   30. 23250   50. 63750   70. 124250
  90. 204750
11. 3300   31. 24800   51. 66300   71. 127800
  91. 209300
12. 3900   32. 26400   52. 68900   72. 131400
  92. 213900
13. 4550   33. 28050   53. 71550   73. 135050
  93. 218550
14. 5250   34. 29750   54. 74250   74. 138750
  94. 223250
15. 6000   35. 31500   55. 77000   75. 142500
  95. 228000
16. 6800   36. 33300   56. 79800   76. 146300
  96. 232800
17. 7650   37. 35150   57. 82650   77. 150150
  97. 237650
18. 8550   38. 37050   58. 85500   78. 154050
  98. 242550
19. 9500   39. 39000   59. 88500   79. 158000
  99. 247500

Biežāk Uzdotie Jautājumi un atbildes uz tiem:

Cik daudz resursu varonis var panest?
- Varonis nevar panest resursu

Vai varoņi ir redzami kaujas atskaitēs?
- Jā, ir redzami.

Vai es varu redzēt varoņa līmeni kaujas atskaitē?
- Nē, tas nav iespējams.

Kāds ir varoņa spēju maksimālais līmenis?
- Maksimālais katrai spējai ir 100.līmenis.

Vai ir iespējams sargāt vienu ciematu ar vairākiem varoņiem?
- Jā, bet varoān aizsardzības bonuss, darbosies tikai uz tiem kareivjiem, kas piederēs tam pašam spēlētājam, kam varonis.

Kad varonis zaudē dzīvības punktus?
- Gandrīz visu laiku, kādam uzbrūkot pat pamata aizsardzība ir pietiekama (pils + siena), lai nodarītu kaut minimālus bojājumus.

 Kā tiek aprēķināti varoņa pieredzes punkti?
- Katrs mirušais kareivis (pieredze = mirušo kareivju uztuŗēšana)no  kaujas kurā varonis ir piedalījies. Cik pieredze ir nepieciešama katram līmenim, skatieties tabulā.

Vai varonis iegūst pieredzi,  ja tas iet bojā kaujas laikā?
- Jā, iegūst.

Kā tiek sadalīta pieredze, ja ciemā ir vairāki varoņi?
- Pieredze tiek godīgi sadalīta varoņu starpā.
Piemērs: Ja ciemā bija 3 varoņi, un uzbrukuma laikā uzbrucējs zaudēja 90 kareivjus, tad katrs ieguva 1/3 daļu, jeb 30 pieredzes punktu.
  
Cik daudz varoņus vienlaikus es varu uztaisīt?
- Katram spēlētājam var būt tikai one varonis. Ja varonis mirst,tad spēlētājam tiks piedāvāta iespēja to atdzīvināt.

Vai es varu pārvietot savu varoni uz citu no saviem ciemiem un izmantot to uzbrukumiem no tā ciema?
- Jā, ja tajā ciemā būs uzcelta Varoņa savrupmāja.

Kas notiek ar prasmes punktiem, kad es atdzīvinu varoni?
- Atdzimstot varonim, tam būs 100% dzīvības punkti, un pārējais būs tādā pašā stāvokli, kā pirms varonis nomira.

Vai es zaudēju savas varoņa mantas, ja varonis nomirst?
- Nē.

Vai es varu nosaukt vārdā savu varoni?
- Nē.

Vai kaujas spēks darbojās, kā aizsardzības un uzbrukuma spēks?
- Jā

Ko nozīmē "Ja iezīmēts, Jūsu varonis neaizsargās ciemu, kurā viņš atrodas."?
- Tas nozīmē, ka varonis aizsargās ciemu, ja šī funkcija būs atslēgta (Standartā ieslēgta). Ja varonis ir aizsūtīts papildspēkos un tajā ciemā nebūs uzcelta Varoņa Savrupmāja, tad varonis šo ciemu aizsargās neskatoties uz to vai šī funkcija būs ieslēgta vai nē.

Mans varonis vienmēr nomirst! Ko man darīt?
- Jums vajadzētu papildināt Kaujas spēku ar dažiem prasmes punktiem, tādējādi varonis kļūs stiprāks.

Vai mana varoņa mantas var tikt nozagtas?
- Nē.

Vai ir veids, kā atdot vai pārdot savas mantas kādam no alianses biedriem?
- Nē, mantas var ievietot tikai izsolē.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli