Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Celtne - lielā klēts

Great Granary

Priekšnosacījumi: Galvenā celtne 10. līmenis, Pasaules brīnums 0. līmenis vai lielās klēts artefakts

saražotā labība glabājas klēts. Lielā Klēts piedāvā vairāk vietas un uztur jūsu kultūrām sausāks un drošāka nekā parastā vien

Uzceļot klēti uz 20. līmeni, ir iespējams izveidot papildus klēti.


lielo klēti var uzbūvēt tikai natāru ciems vai ar īpašiem natāru artefakti.


Atcerieties, ka pasaules brīnuma ciemā, visi celtniecības laiki ir uz pusi īsāki

Nepieciešamo resursus daudzums līmeņiem var tikt atrasts šeit.
Celtniecības laikus var atrast šeit priekš parastā servera un šeit priekš speed.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli